ดีลิเลี่ยน อัลฟอร์ด (ดี The Star 9)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand