ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ (แอมมี่ The Bottom Blues)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand