ณัชชารีย์ กิจวิริยะ (บุ๊คกี้ Olives)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand