พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ (ไบร์ท)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand