กวี ชัยศิลา (วี)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นายแบบ/นางแบบ
ประเทศ : Thailand