ตฤณญา มอร์สัน (แคท)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand