นรีกุล เกตุประภากร (ฟรัง)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand