ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ (ภัทร์)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand