สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Thailand