พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนาธร (ท็อป)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand