จริยดี ธรรมวิทย์ สเปนเซอร์ (เปิ้ล)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : Celebrity
ประเทศ : Thailand