ธีรพงศ์ จันศิริ (ช้าง)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักธุรกิจ
ประเทศ : Thailand