เผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ต้าร์ บาร์บี้)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand