เทียรี่ เมฆวัฒนา (เทียรี่ คาราบาว)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand