พุทธชาด พงศ์สุชาติ (ตุ๊ยตุ่ย)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand