เต็มฟ้า กฤษณายุธ (ปันปัน)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand