ภัสสร บุณยเกียรติ (ฮันนี่)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand