วาโย อัศวรุ่งเรือง นพ. (เก่ง The Star 6)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ
ประเทศ : Thailand