รัชย์ณมนทร์ รัชย์จิราธรรม (เกรซ The Star 6)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand