จามิล่า พันธ์พินิจ (มิล่า)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand