นิวัตรา ขำแก้ว (เดือน)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นายแบบ/นางแบบ
ประเทศ : Thailand