ยุพาพักตร์ วัชราภัย (อิ๊ป)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : Celebrity
ประเทศ : Thailand