พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภคิน (อร)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand