อุทุมพร นาคพันธุ์ (การ์ตูน)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นายแบบ/นางแบบ
สังกัด : M.O.S. Entertainment
ประเทศ : Thailand