เจษฎา ธีระภินันท์ (แก๊ป ทีโบน)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand