สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Thailand