พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Thailand