เหมือนแพร พานะบุตร (กิ่ง The Star 5)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand