ภาษิต อภิญญาวาท (ไก่)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand