กัลยทรรศน์ ชูวงษ์ (อิช์ค AF6)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand