ปิยา พงศ์กุลภา (กิ๊ฟซ่า)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
สังกัด : RS
ประเทศ : Thailand