เจริญพร อ่อนละม้าย (โก๊ะตี๋)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand