อู๋จี๋จุน (อู๋จุน Fahrenhe)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Taiwan