สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Thailand