กัญญา รัตนเพ็ชร (ตาล)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand