บรรณ บริบูรณ์ (อิ๊ก)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand