เพชรดา เทียมเพ็ชร (โอ๋)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand