เจนวิทย์ จันทร์ปัญญาวงศ์ (วิทย์ Slot Machine)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand