อัญชลี จงคดีกิจ (ปุ๊)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand