วิชญาณี เปียกลิ่น (แก้ม The Star 4)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand