ไพศาล ลิ้มจินดานุวัฒน์ (เจได)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand

ดูฉบับทั้งหมด