อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา (อิงค์)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand