พงษ์พันธ์ เพชรบัณฑูร (หลุยส์)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand