กฤษดา สุโกศล แคลปป์ (น้อย)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand