พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (พระองค์หริภา)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Thailand