ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล (ปุยฝ้าย AF4)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand