ไบรโอนี่ รอดโพธิ์ทอง (เคท)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
สังกัด : GMM
ประเทศ : Thailand