จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ จรูญสมิทธิ์ (แบม)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : Celebrity
ประเทศ : Thailand