หนังสือ New Heart New World 2 ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น

ไลฟ์สไตล์

หนังสือ New Heart New World 2 ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่นหนังสือสุดพิเศษที่ถูกออกแบบผ่านหัวใจในทุกรายละเอียด ถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองชีวิตของบุคคลต้นแบบที่น่าสนใจ ให้ผู้อ่านได้ดื่มด่ำกับเนื้อหาผ่านการออกแบบการนำเสนอและการจัดองค์ประกอบภาพ ที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์ทั้ง 26 บท 26 ท่าน 26 รูปแบบ กว่า 440 หน้า

สั่งซื้อหนังสือ หนังสือ New Heart New World 2 ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น ฉบับกระดาษ (Paper Version) กับ Ookbee Mall

*ซื้อครบ 400 บาท จัดส่งฟรี!

ลด
8%

รายละเอียด

-พิเศษ รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนกิจกรรมเพื่อการตื่นรู้ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส 

-โดยบุคคลต้นแบบทั้ง 26 ท่านมีรายชื่อดังนี้
1. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
2. นายแพทย์ประเวศ วะสี
3. สุลักษณ์ ศิวรักษ์
4. จุลพร นันทพานิช
5. พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
6. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
7. พระชาคิโนภิกขุ
8. ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ
9. มาโนช พุฒตาล
10. วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
11. มกุฏ อรฤดี
12. จิตร์ ตัณฑสเถียร
13. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
14. พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
15. ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
16. ภาณุมาศ ทองธนากุล
17. ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
18. อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร
19. ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ
20. คามิน เลิศชัยประเสริฐ
21. พิทยากร ลีลาภัทร์
22. คฑา มหากายี
23. พิม สุทธิคำ
24. ทิชา ณ นคร
25. ธนญชัย ศรศรีวิชัย
26. นคร ลิมปคุปตถาวร

ตัวอย่างเนื้อหา

ตัวอย่างหนังสือ "หนังสือ New Heart New World 2 ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น"สำนักพิมพ์

#DPlus#อมรินทร์#แจ่มใส#วีเลิร์น#ROSE#E.Q.PLUS#แพรวสำนักพิมพ์#เอ็นเธอร์บุ๊คส์#บ้านและสวน#ไลต์ออฟเลิฟ#น้ำพุสำนักพิมพ์#อรุณ#SPRINGBOOKS#โพสต์บุ๊คส์#SPELL#ปราณ พับลิชชิ่ง#นกฮูก พับลิชชิ่ง#STEPS#LET'S Comic#POLKADOT#113#DEXPRESS PUBLISHING#ดีเอ็มจี#แพรธรรม#Life Vaccine#KOOB#Life Balance#HAPPY SCIENCE#วงกลม#แมลงปอ#SHORTCUT#ฟรีมายด์#10 มิลลิเมตร#ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง#เป็ดเต่าควาย#1168 พับลิชชิ่ง#กำมะหยี่#เอ็มไอเอส#ซีเอ็ดยูเคชั่น#โปรวิชั่น#สต็อคทูมอร์โรว์#พราว#เพชรประกาย#เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล #ฟอร์เวิร์ด#เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์#ทัช#เอ็กซเปอร์เน็ท#สถาพรบุ๊คส์#พิมพ์คำ#SUGAR BEAT#มายดรีม#แม่บ้าน#ประดิดประดอย#แสงแดด#มติชน#ณ บ้านวรรณกรรม#สยามอินเตอร์บุ๊คส์#ไดฟุกุ#สุขภาพใจ#อิ่มอ่าน#THINK BEYOND#infopress#READ COMICS#M-MONEY#เคล็ดไทย#บีวาว#แฮปปี้ บานานา#Thinknet