จินตทรรศน์จากปัตตานี

การเมือง / สังคม

ข้อมูลหนังสือ

ชนิดปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง : ณภัค เสรีรักษ์และรชฎ สาตราวุธ

น้ำหนัก : 630

สูง : 24.1

กว้าง : 16.6

หนา : 2.3

ISBN : 9786162712487

สั่งซื้อหนังสือ จินตทรรศน์จากปัตตานี ฉบับกระดาษ (Paper Version) กับ Ookbee Mall

*ซื้อครบ 400 บาท จัดส่งฟรี!

ซื้อเลย

รายละเอียด

ในฐานะที่หนังสือ จินตทรรศน์จากปัตตานี: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 40 ปีการก่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัจจานี บทความวิชาการที่รวบรวมมาอยู่ในเล่มนี้จึงเป็นบทความที่เขียนขึ้นต่างกรรมต่างวาระ รวมถึงผ่านการตีพิมพ์จากวารสารหลายชื่อฉบับ อีกทั้งยังแตกต่างกันไปในแง่ของสาขาวิชาและวิธีการศึกษา (ดูเพิ่มเติมใน "บทนำ" ต่อไปข้างหน้า) ความแตกต่างดังกล่าวแสดงให้เห็นผ่านวิธีการนำเสนอเนื้อหา เรื่อยไปจนถึงวิธีการปบะรูปแบบหรือระบบการอ้างอิง ทั้งนี้ ภายใต้ความพยายามที่ต้องการให้อ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและกระชับชัดเจน พร้อมๆ กันกับการแสดงความเคารพต่อต้นฉบับบทความของผู้เขียนแต่ละท่าน บรรณาธิการจึงคงรูปแบบวิธีการจึงคงรูปแบบวิธีการอ้างอิงของแต่ละบทความไว้ หนังสือเล่มนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจตรวจสอบพัฒนาการและประเด็นสำคัญทางวิชาการ รวมถึงเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจากคณาจารย์ภายในคณะ ฯ สู่เวทีวิชาการระดับชาติด้วย

สำนักพิมพ์

#DPlus #อมรินทร์ #แจ่มใส #วีเลิร์น #ROSE #E.Q.PLUS #แพรวสำนักพิมพ์ #เอ็นเธอร์บุ๊คส์ #บ้านและสวน #ไลต์ออฟเลิฟ #น้ำพุสำนักพิมพ์ #อรุณ #SPRINGBOOKS #โพสต์บุ๊คส์ #SPELL #ปราณ พับลิชชิ่ง #นกฮูก พับลิชชิ่ง #STEPS #LET'S Comic #POLKADOT #113 #DEXPRESS PUBLISHING #ดีเอ็มจี #แพรธรรม #Life Vaccine #KOOB #Life Balance #HAPPY SCIENCE #วงกลม #แมลงปอ #SHORTCUT #ฟรีมายด์ #10 มิลลิเมตร #ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง #เป็ดเต่าควาย #1168 พับลิชชิ่ง #กำมะหยี่ #เอ็มไอเอส #ซีเอ็ดยูเคชั่น #โปรวิชั่น #สต็อคทูมอร์โรว์ #พราว #เพชรประกาย #เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล #ฟอร์เวิร์ด #เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ #ทัช #เอ็กซเปอร์เน็ท #สถาพรบุ๊คส์ #พิมพ์คำ #SUGAR BEAT #มายดรีม #แม่บ้าน #ประดิดประดอย #แสงแดด #มติชน #ณ บ้านวรรณกรรม #สยามอินเตอร์บุ๊คส์ #ไดฟุกุ #สุขภาพใจ #อิ่มอ่าน #THINK BEYOND #infopress #READ COMICS #M-MONEY #เคล็ดไทย #บีวาว #แฮปปี้ บานานา #Thinknet