จินตทรรศน์จากปัตตานี

การเมือง / สังคม

ข้อมูลหนังสือ

ชนิดปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง : ณภัค เสรีรักษ์และรชฎ สาตราวุธ

น้ำหนัก : 630

สูง : 24.1

กว้าง : 16.6

หนา : 2.3

ISBN : 9786162712487

สั่งซื้อหนังสือ จินตทรรศน์จากปัตตานี ฉบับกระดาษ (Paper Version) กับ Ookbee Mall

*ซื้อครบ 400 บาท จัดส่งฟรี!

รายละเอียด

ในฐานะที่หนังสือ จินตทรรศน์จากปัตตานี: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 40 ปีการก่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัจจานี บทความวิชาการที่รวบรวมมาอยู่ในเล่มนี้จึงเป็นบทความที่เขียนขึ้นต่างกรรมต่างวาระ รวมถึงผ่านการตีพิมพ์จากวารสารหลายชื่อฉบับ อีกทั้งยังแตกต่างกันไปในแง่ของสาขาวิชาและวิธีการศึกษา (ดูเพิ่มเติมใน "บทนำ" ต่อไปข้างหน้า) ความแตกต่างดังกล่าวแสดงให้เห็นผ่านวิธีการนำเสนอเนื้อหา เรื่อยไปจนถึงวิธีการปบะรูปแบบหรือระบบการอ้างอิง ทั้งนี้ ภายใต้ความพยายามที่ต้องการให้อ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและกระชับชัดเจน พร้อมๆ กันกับการแสดงความเคารพต่อต้นฉบับบทความของผู้เขียนแต่ละท่าน บรรณาธิการจึงคงรูปแบบวิธีการจึงคงรูปแบบวิธีการอ้างอิงของแต่ละบทความไว้ หนังสือเล่มนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจตรวจสอบพัฒนาการและประเด็นสำคัญทางวิชาการ รวมถึงเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจากคณาจารย์ภายในคณะ ฯ สู่เวทีวิชาการระดับชาติด้วยสำนักพิมพ์

#DPlus#อมรินทร์#แจ่มใส#วีเลิร์น#ROSE#E.Q.PLUS#แพรวสำนักพิมพ์#เอ็นเธอร์บุ๊คส์#บ้านและสวน#ไลต์ออฟเลิฟ#น้ำพุสำนักพิมพ์#อรุณ#SPRINGBOOKS#โพสต์บุ๊คส์#SPELL#ปราณ พับลิชชิ่ง#นกฮูก พับลิชชิ่ง#STEPS#LET'S Comic#POLKADOT#113#DEXPRESS PUBLISHING#ดีเอ็มจี#แพรธรรม#Life Vaccine#KOOB#Life Balance#HAPPY SCIENCE#วงกลม#แมลงปอ#SHORTCUT#ฟรีมายด์#10 มิลลิเมตร#ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง#เป็ดเต่าควาย#1168 พับลิชชิ่ง#กำมะหยี่#เอ็มไอเอส#ซีเอ็ดยูเคชั่น#โปรวิชั่น#สต็อคทูมอร์โรว์#พราว#เพชรประกาย#เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล #ฟอร์เวิร์ด#เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์#ทัช#เอ็กซเปอร์เน็ท#สถาพรบุ๊คส์#พิมพ์คำ#SUGAR BEAT#มายดรีม#แม่บ้าน#ประดิดประดอย#แสงแดด#มติชน#ณ บ้านวรรณกรรม#สยามอินเตอร์บุ๊คส์#ไดฟุกุ#สุขภาพใจ#อิ่มอ่าน#THINK BEYOND#infopress#READ COMICS#M-MONEY#เคล็ดไทย#บีวาว#แฮปปี้ บานานา#Thinknet